Prawo jazdy jest nieodłącznym elementem życia codziennego większości z nas. Daje nam możliwość szybkiego przemieszczania się, aby załatwić szybko swoje sprawy w urzędach, dojechać do pracy, odwieźć dzieci do szkoły czy przedszkola, ale również zrobić zakupy w drodze z pracy do domu. Prawo jazdy daje nam uprawnienia, które zależne są od wyboru kategorii. Natomiast niezależnie od kategorii prawa jazdy jaką wybierzemy kurs podzielony jest na dwie części. Pierwszy etap kursu to część teoretyczna, a następnym etapem jest część praktyczna.

Cześć teoretyczna

Szkolenie teoretyczne obejmuje co najmniej 30 godzin lekcyjnych. Są to godziny lekcyjne, także jedna godzina to 45 minut. Część teoretyczna przeprowadzana jest w formie wykładów oraz ćwiczeń z zakresu podstaw kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym, obowiązków i praw kierującego pojazdem, jak i naukę udzielania pierwszej pomocy, którą przeprowadza się w formie wykładów oraz zajęć praktycznych.

Cześć praktyczna

Szkolenie praktyczne obejmuje 30 godzin zegarowych i jest prowadzone specjalnie przystosowanym do tego pojazdem. Nauka jazdy może się rozpocząć dopiero po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych. Część praktyczna rozpoczyna się na placu manewrowym, następnie w ruchu miejskim oraz poza obszarem zabudowanym. Instruktorzy stopniowo wprowadzają kolejne elementy jazdy zgodnie z poziomem oraz rozwojem umiejętności każdego kursanta.

Oferta Automobilklub Polski

Szkoła prawa jazdy w Warszawie, która zalicza się do szeroko polecanych OSK to z pewnością Automobilklub Polski. Automobil Klub Polski oferuje wszystkim zainteresowanym zdobycie uprawnień kategorii A, A1, A2, B, B+E, C, C+E oraz D. Sprawdź naszą ofertę na www.automobilklubpolski.pl.